Over ons

Vanaf het begin in 2013 tot de zomer van 2021 heeft de visie van stichting Het Kan Wel!, zich geleidelijk ontwikkeld tot een integrale visie voor een toekomstbestendige samenleving. Dit was een grillig proces dat sterk beïnvloed werd door het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van en mogelijke oplossingen voor toekomstbepalende kwesties. Het was lastig om de integrale visie te ontwikkelen in een samenleving die steeds meer in een strijdtoneel veranderde. Doordat we een ‘people powered’, een door mensen gedreven, beweging zijn en graag naar terugkoppeling luisteren, werd tijdens het proces duidelijk dat ook wij de laatste jaren negatief beïnvloed werden door de onrust in de samenleving.

Na intensieve en open discussies kwamen we in het begin van 2022 tot de conclusie dat de polarisatie in de maatschappij geen goede invloed had op de visie èn de missie van stichting Het Kan Wel!. Die conclusie leidde tot een ‘terug naar de basis’ proces, waardoor de oorspronkelijke visie en missie van stichting Het Kan Wel!, weer duidelijk op de voorgrond zijn gekomen.

Illustratie van Tobe die een lamp vervangt

Integrale visie

De integrale visie is gebaseerd op de overtuiging dat we als mensheid volledig afhankelijk zijn van het natuurlijke ecosysteem en van elkaar. Het onderzoek naar oorzaken en gevolgen van de toekomstbepalende kwesties zoals klimaatverandering, virusuitbraken, chronische ziekten, agressie, honger, migratie, de economische ongelijkheid en chaos heeft geleid tot verbreding en verdieping van de oorspronkelijke visie.

In het kort komt de visie van stichting Het Kan Wel!, erop neer dat we alleen een toekomstbestendige wereld kunnen creëren als we dat samen willen en ook daadwerkelijk doen. Dat betekent dat we lastige keuzes moeten maken in ons dagelijks leven. Hoe gaan we om met energie, voedsel, hoeveel hebben we nodig en wat kunnen we zelf bijdragen aan een toekomstbestendige wereld?
We willen graag op vakantie en we hebben allemaal onze eigen bezigheden en beslommeringen. Dan kan het lastig zijn om na te denken over iets groots als onze wereld en onze toekomst.

Een toekomstbestendige wereld is een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur en met elkaar. Allebei even belangrijk. We zien aan de natuur dat de schade die is aangericht ernstige gevolgen heeft voor onze gezondheid, voor de samenleving en voor de economie. Daarnaast veroorzaken de aantasting van de bestaanszekerheid, de rechtsongelijkheid en het disfunctioneren van de wetgever veel onrust in de samenleving. De polarisatie die hierdoor ontstaat maakt dat de samenleving in een neerwaartse spiraal terecht komt.
Het is daarom belangrijk dat we allemaal begrijpen dat we in de komende vijf jaar anders kunnen gaan leven om verdere chaos en verwoesting te voorkomen ….. en ook na 2050 nog een toekomst te hebben als mensheid.
We hebben de kans om de wereld te veranderen en Het Kan Wel!, gelooft dat de mensheid dat kan.

Het Kan Wel!

Het kan anders!

Het is nu het moment om in liefde en wijsheid te handelen om gezamenlijk te bouwen aan een wereld waar de mens leeft in harmonie met de natuur en met elkaar. Hiervoor is het nodig om een toekomstbestendig natuurlijk, sociaal en economisch ecosysteem te creëren.
Alleen met de transitie naar een wereld in balans heeft de mensheid een kans.

We kunnen niet doorgaan met het verwoesten van het natuurlijke ecosysteem, het accepteren van gruwelijke onrechtvaardigheid, honger en armoede. We zijn allemaal gelijk en even belangrijk. Niemand van ons heeft het recht akkoord te gaan met de vernietiging van onze leefomgeving, de aantasting van iemands mensenrechten en de uitputting van de economie……..het gaat hier immers om het aantasten van de toekomst en de fundamentele rechten van ons allemaal.

Illustratie van Spetter trek met al zijn kracht aan een touw waar Tobe aan hangt die boven een ravijn hangt. Tobe houdt geschrokken de Nederlandse vlag vast.

Omdat onze gezamenlijke toekomst afhangt van onze bereidheid om verder te kijken dan ons eigen belang, heeft het team van stichting Het Kan Wel!, veel tijd en middelen geïnvesteerd in onderzoek naar oorzaken en oplossingen van toekomstbepalende kwesties.

Het heeft ons van 2013 tot 2021 gekost om de onderzoeken te doen en het netwerk te bouwen dat het Integraal Transitie Programma mogelijk maakte. Gesprekken met overheden en innovatieve ondernemers gaven een beeld van mogelijkheden als we samen de handen ineenslaan en anders durven te denken. Nu zijn we klaar om te handelen en een manier te vinden om samen met burgers, bedrijven en beleidsmakers het juiste te doen.

Dat is stichting Het Kan Wel!: alle mensen die deze wereld willen veranderen kunnen een kracht worden om zelf de verandering te zijn.

Het Kan Wel!

Onze missie

Onze missie om een toekomstbestendige wereld mogelijk te maken is alleen haalbaar als voldoende mensen bereid zijn om te geloven dat ze zelf kunnen kiezen voor de verandering.
Daarom is het daarnaast onze missie zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze beweging en te laten bijdragen aan de transitie die nodig is om onze wereld weer toekomstbestendig te maken. Dit is belangrijk omdat we steun nodig hebben en op die manier de middelen en de kracht hebben om programma’s uit te voeren. Maar het is net zo belangrijk dat hierdoor iedereen de keuze heeft om onze samenleving in de praktijk te veranderen. Gezamenlijk die keuze maken geeft kracht aan het programma en de positieve invloed ervan, want alleen samen kunnen we het verschil maken. Iedereen kan hierin een eigen pad kiezen of je dat nu doet via het crowdfund programma Tree of life, via een bijdrage aan het Integraal Transitie Programma als donateur, als vrijwilliger of als Active Leading Partner.

Illustratie van Tobe die op een schoolbord velletjes papier met letters plakt. Samen spellen de letters het woord "Missie"

Voorbeeld om het Integraal Transitie Programma financieel mogelijk te maken. Als we met één procent van de bevolking (ongeveer 175.000 mensen), 5 euro per maand via het Tree of life crowdfund programma bijdragen aan het Integraal Transitie Programma, dan kunnen we het programma onafhankelijk uitvoeren en tegelijkertijd bossen regenereren.

Het Kan Wel!

Trees in Togo

Stichting Het Kan Wel!, is opgericht nadat het project GoTogo in Togo van oprichtster Pauline Versteegh een succes was geworden. GoTogo is nog steeds actief in West-Togo, waar Het Kan Wel!, een bos regenereert en de lokale bevolking blijft steunen. Na haar terugkeer in Nederland concludeerde Pauline dat de wereld oplossingen moet kunnen vinden en creëren voor de enorme uitdagingen die de wereld kent: een gezonde planeet voor iedereen, welzijn voor iedereen, gerechtigheid voor iedereen en vrede voor iedereen.

Het Kan Wel!

Steun ons

In de afgelopen jaren is een integrale visie ontstaan dat het anders kan en moet als we een leefbare wereld voor iedereen willen bereiken. Het onderzoek heeft ook geleid tot een Integraal Transitie Programma dat nu klaar is om te worden uitgevoerd. Daar is menskracht en geld voor nodig, maar ook de wil van de burger en de overheid om daadwerkelijk te kiezen voor een toekomstbestendige wereld.

Er zijn verschillende opties om ons werk te steunen. Zo geven we iedereen de mogelijkheid om bij te dragen aan het Integrale Transitie Programma, de ecologische regeneratie door Trees of life eenmalig of structureel te doneren.

Door het SAMEN te doen kunnen we de toekomstbestendige samenleving bouwen. Door mee te doen draag je bij aan de opbouw van de Tree of life Economy, waar niet het verdienmodel de keuze bepaalt, maar de waarde voor heel de aarde!

Illustratie van Tobe als marionette die zijn eigen touwtjes doorknipt.

Er zijn verschillende opties om ons werk te steunen.

Steun het

 Integraal Transitie Programma

Steun het

Integraal Transitie Programma

LEES VERDER

Steun het

Tree of life
(Crowdfund programma)

Steun het

Tree of life
(Crowdfund programma)

LEES VERDER

Active Leading Partner

(Partnerschap)

Active Leading Partner

(Partnerschap)

LEES VERDER
Ga naar de inhoud