Energie Transitie Programma

 

 

Een van de meest urgente programma’s is die voor de energie transitie. De grootste veroorzaker van CO2 uitstoot en andere broeikasgassen is onze manier van energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik.

Hoewel in de media en door de overheid vooral het symptoom klimaatverandering aan de uitstoot van broeikasgassen wordt gekoppeld is dat niet het enige gevaar van deze vervuiling. Al decennia wordt onze gezondheid aangetast door deze uitstoot. Het is dan ook belangrijk dat we begrijpen dat we nu alles op alles moeten zetten om deze broeikasgassen terug te dringen. Daarvoor moet je de oorzaak van de hoge uitstoot aanpakken en daarvoor hebben we op z’n minst de medewerking van de overheid nodig.

De overheid is verantwoordelijk voor het waarborgen van onze veiligheid en ons recht op leven. In ieder geval mag ze de veiligheid en het recht op leven van de burgers niet in gevaar brengen.
Helaas is dat besef in ‘Den Haag’ niet aanwezig.

De rijksoverheid had al jaren geleden moeten beseffen dat het verlies van energie van 65% door de centrale opwek van energie, het gebruik van fossiele en bio brandstoffen en kernenergie, windparken en zonneparken tot meer problemen leiden. Daarnaast veroorzaken de wind- en zonneparken nu al energie infarcten in grote steden omdat het stroomnet overbelast raakt.

De illusies van de overheid over de productie van groene waterstof door de energie die geleverd wordt door de energiemix en door lobbyisten bedachte windparken en zonneparken gaan leiden tot nog meer energie infarcten die schade gaan opleveren aan de economie en vooral MKB-bedrijven en burgers. De Regionale Energie Strategieën (RES) die gemeenten en burgers massaal door de strot zijn geduwd zullen op een energieramp uitdraaien. Ook de plannen rond de aardgasvrije wijken zijn zo slecht dat ook hier sprake zal zijn van verspilling van miljarden en burgers die driedubbel betalen voor het ontbreken van energiezekerheid.

Oorzaken zijn een totaal gebrek aan kennis over energie, de uitverkoop van de energiehandel door de rijksoverheid aan buitenlandse partijen, waardeloze deals met projectontwikkelaars, de strijd om de populariteit bij de kiezer en de rekenmodelletjes die niets met de werkelijkheid te maken hebben.

We kunnen hier nog wel even doorgaan met klagen over het niet functioneren van de rijksoverheid. Dat heeft echter niet zoveel zin. Als de overheid haar werk niet doet, dan zal de burger de handschoen moeten oppakken en ook in het algemeen belang zichzelf moeten verdedigen.

We hebben gezamenlijk met een aantal MKB-bedrijven een aantal opties gevonden voor een integraal energie systeem dat voldoende (baseload), schone en betaalbare energie gaat opleveren voor burgers, MKB en zelfs de industrie. Ons voorstel voor een experiment om een combinatie van deze opties binnen twee jaar op de markt te kunnen brengen ligt bij het ministerie. Slagingskans is iets meer dan 90%. (Slagingskans plannen overheid is 0%)
Onze eis is echter wel dat wij zelf een onafhankelijk experiment kunnen starten met financiële steun. De financiering van het experiment zou van de overheid horen te komen. Zeker gezien de besparing die bij het slagen van het experiment voor de burger, bedrijfsleven èn overheid optreedt. Bovendien zal het slagen bijdragen aan voldoende bestrijding van de broeikasgassen.

Het systeem kan zichzelf terugverdienen en is vele malen goedkoper is dan de huidige plannen van de overheid. Het is bovendien goed voor de werkgelegenheid in Groningen, het is goed voor de natuur en goed voor de mens.

Het ministerie weigert -zoals wel vaker- te antwoorden. We roepen iedereen dus op ons te helpen om dit experiment toch mogelijk te maken èn om de overheid ter verantwoording te kunnen roepen als het gaat om natuurbeleid en burgerrechten. Want voor het slagen van dit experiment en de bescherming van de burgers en het MKB is het ook nodig om de Energiewet en de Omgevingswet aan te passen.

We weten na jaren voorbereiding wat we moeten doen en ook hoe we het moeten doen, het kan echter alleen als jullie ons helpen.

Ik doe mee vanaf 5 euro

Ik doe mee vanaf 50 euro

Ik doe mee vanaf 250 euro

 

Reacties zijn gesloten.