Stichting Het Kan Wel!

 

Direct Doneren Actie

Een gezonde toekomst maken we zelf!

Dat is waar stichting Het Kan Wel! voor staat.
Wij zijn een ‘people powered’ beweging, die in actie komt waar overheden en grote bedrijven achterblijven. Samen werken we aan oplossingen voor de grote uitdagingen waar onze planeet voor staat.

Doel is om niet alleen beschadigde natuurgebieden te regenereren, we werken vooral aan toekomstbestendige sociale en economische transities. Omdat onze samenleving alleen kan bestaan in een gezonde leefomgeving waar het wel-zijn van iedereen topprioriteit is. Deze gezonde ecosystemen kunnen alleen ontstaan als wij zelf ons gedrag veranderen.

Wij werken ‘open source’. We bundelen de krachten met burgers, kleine ondernemers, organisaties en bedrijven.
Omdat het delen van kennis, ervaring en middelen de enige manier is om transities te versnellen.
Wij laten zien dat iedereen, op kleine en grote schaal, stappen kan zetten om aan een leefbare toekomst te werken.

Ook doen we ons uiterste best te blijven communiceren met de overheid om te komen tot oplossingsgerichte transities. Dat is op z’n zachtst gezegd een uitdaging. Daarom hebben we besloten dat we gerichte acties gaan ontwikkelen voor burgers die een duidelijke boodschap hebben voor de wetgever en de landelijke, regionale en lokale bestuurders.
Laten we zeggen: we blijven de overheid uitdagen om de ‘nieuwe bestuurscultuur’ ook daadwerkelijk in te voeren. Burgers hebben niets aan de door spindoctors voorgeschreven monologen over burgerparticipatie als er niets verandert.

Burgers dienen serieus genomen te worden en met respect te worden behandeld. De houding en werkwijze van de overheid laten op dit gebied ernstig te wensen over.
Genoeg is genoeg. Het werkt polariserend als de overheid de burger wantrouwt, met lasten overstelpt en niet bereikbaar is voor burgers die onder overheidshandelen of een gebrek daaraan te lijden hebben. Respectvolle communicatie naar de burger is noodzaak voor een toekomstbestendige samenleving.

Er zijn verschillende opties om ons werk te steunen. Zo geven we iedereen de mogelijkheid om bij te dragen aan de ecologische regeneratie en transities door Trees of life te doneren. Ook kan gekozen worden om eenmalig een specifieke actie te steunen.

Door het SAMEN te doen kunnen we de samenleving bouwen waar wij voor kiezen.

Jij kunt ook meedoen door lid te worden van onze community en structureel bij te dragen aan ons programma Tree of life en de opbouw van de Tree of life Economy, waar niet het verdienmodel de keuze bepaalt, maar de waarde voor de aarde!

 

Tree of life

Reacties zijn gesloten.