Waddenfonds steunt proefproject

voor aardgasvrije warmteoplossing

Logo Waddenfonds
Het CAIWO-project (Compacte Aardgasvrije Integrale Warmteoplossing) dat we in samenwerking met de drie bedrijven Caloratech, Pluss en Smeding uitvoeren ontvangt een bijdrage van € 975.765,- van het Waddenfonds. De totale kosten van het innovatieve project bedragen € 1.684.927,-. Het fonds laat hiermee zien dat de energietransitie in het Waddengebied hoog op de prioriteitenlijst staat.
De bedreiging van dit gebied door CO2 en andere broeikasgassen is slechts één van de vele die ontstaan door schadelijke energievoorzieningen. De aardgasschade in Groningen en de beschadiging van het Waddengebied door geplande invasieve ingrepen voor wind- en zonneparken (die onvoldoende stabiele energie opleveren en meer energie infarcten gaan veroorzaken) zijn hier maar twee voorbeelden van.


Volgens Het Kan Wel! en de drie betrokken bedrijven kan het anders en dat willen we de komende anderhalf jaar laten zien met dit proefproject.

Wolkje voor het Waddenfond
Stichting Het Kan Wel!

Het proefproject

De proef moet laten zien dat het mogelijk is om op redelijk korte termijn bestaande en nieuwe woningen aardgasvrij te verwarmen. De CAIWO zal op een aantal testlocaties in Groningen worden doorontwikkeld en getest. Het systeem moet kunnen schakelen tussen verschillende bronsystemen, waaronder zonnepanelen, aardwarmte en aquathermie.

Binnen deze proef gaat het om twaalf woningen in Loppersum, ’t Zandt, Zijldijk en mogelijk de stad Groningen die aardgasvrij verwarmd zullen worden. Hiervoor is een betaalbaar, integraal en praktisch (plug and play) systeem in ontwikkeling dat wordt geïnstalleerd in bestaande woningen. De warmte wordt opgewekt met zonthermie, aardwarmte en/of een waterringleiding. Hoewel het systeem zeer geschikt is voor individuele woningen, zal dit project zich vooral richten op collectieve toepassingen.

In het project wordt samengewerkt met gemeenten, woningcoöperaties en energiecoöperaties. Aan het eind van het project zullen kennisbijeenkomsten worden georganiseerd om de introductie van het systeem bij installateurs, woningcoöperaties, energiecoöperaties en burgers te stimuleren en te versnellen. Het is in ons allerbelang dat het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen wordt teruggedrongen.

Stichting Het Kan Wel!

Resultaat

Het resultaat moet zijn een compacte unit die kan worden geïnstalleerd in bestaande en nieuwe woningen, bijvoorbeeld in de meterkast of op de plek waar nu de cv-ketel zich bevindt. Het slagen van dit project heeft grote gevolgen voor het Waddengebied en met name voor de provincie Groningen. De werking van het systeem is op kleine schaal al aangetoond. Dit project zal het CAIWO-systeem verder testen en perfectioneren.
Ook zal er een testlijn worden gebouwd voor de assemblage van de systemen. Het is de bedoeling om na het project de productie van deze innovatie snel op te schalen, zodat zo snel als mogelijk veel woningen aardgasvrij verwarmd kunnen worden.
Bij het opschalen van de productie wordt gekeken naar de mogelijkheid om lokaal te produceren, mensen die op de arbeidsmarkt weinig kans krijgen een goede baan te bieden en het systeem door aanpassing van grondstoffen zo toekomstbestendig mogelijk te maken.
Stichting Het Kan Wel!

Het Waddenfonds

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Dat doet het met financiële ondersteuning van initiatieven in het Waddengebied, die bijdragen aan het realiseren van hun (hoofd)doelen. Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project. Daarbij ziet het Waddenfonds graag dat partijen met elkaar samenwerken.

Subsidieaanvragen kunnen periodiek worden ingediend. Het Waddenfonds hanteert acht thema’s, die voor bepaalde perioden worden opengesteld. Daarnaast is er voor kleinschalige projecten het Budget Lokale Innovaties. In een zogenaamd openstellingsbesluit wordt aangegeven aan welke criteria een project moet voldoen en in welke periode een aanvraag kan worden ingediend. Een openstellingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van het Waddenfonds

Heb jij ook een innovatief project dat ten goede komt aan het natuurlijke ecosysteem of verduurzaming van de economie in het Waddengebied?
Kijk dan of je voor een van onderstaande subsidies in aanmerking komt.

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI)

Subsidieregeling Thematische Openstelling 2023 (STUW)

Om te zien of jouw project mogelijk in aanmerking komt voor een bijdrage van het Waddenfonds kan je ook de Quickscan doen.

Neem in ieder geval ook contact op met een van de programmaregisseurs van het Waddenfonds.
Zij kunnen samen met jou kijken of jouw project kansrijk is of gemaakt kan worden voor het indienen van een aanvraag.
Besef altijd dat een subsidie (dat geldt voor alle subsidies) een aanvullende bijdrage is.
Een subsidie is niet bedoeld als verdienmodel en bedraagt nooit 100% van de kosten.

Het kan ook zijn dat je samen met anderen een grootschalig en meerjarig project wilt uitvoeren in het Waddengebied. Voor dit soort majeure projecten is er het Investeringskader Waddengebied (IKW).

Informatie over het CAIWO-project op de website van het Waddenfonds:

De vier partners binnen het CAIWO-project:

Ga naar de inhoud