Tree of life Economy

 

 

 

 

 

 

De Tree of life Economy is het uiteindelijke doel van ons integrale programma voor een ecologische, sociale en economische regeneratie. Het integrale programma en deze Tree of life Economy zijn gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs).

De Tree of life Economy is gebaseerd op de bijdrage die wordt geleverd aan de ecologische, sociale en economische regeneratie. Het niet verder verslechteren van de situatie is niet voldoende. Er is op korte termijn vernieuwing en herstel nodig.

Winst is uiteraard belangrijk voor een onderneming en ook voor de economie. Het kan echter nooit alleen om financiƫle winst voor de onderneming of overheid gaan. Het is binnen een toekomstbestendige economie van levensbelang dat de ecologische, sociale en economische waarden even belangrijke uitgangspunten zijn bij de bedrijfsvoering.

Dankzij de samenwerking met Regenesys B.V. is het mogelijk geworden bedrijven en organisaties te ondersteunen bij hun (versnelde) transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het systeem dat we in deze samenwerking hebben ontwikkeld zorgt er bovendien voor dat we bij implementatie van het aangeboden stappenplan direct bijdragen aan het dichterbij brengen van de Tree of life Economy.

Voor meer informatie: onno@regenesys.nl

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.