Weer een stap verder

Gelukkig duurde het niet lang voor John D. Liu Nederland weer aandeed en opnieuw bereid was zijn kennis met ons te delen. Zaterdag 26 januari 2019 had Ecosystem Restoration Camps Nederland gezorgd voor een prachtige kennis en brainstorm middag om de aarde samen met velen en in een snel tempo te herstellen.

De samenwerking groeit en daardoor groeien de mogelijkheden. Zoals eerder gezegd zijn Tree of life en Het Kan Wel! geschikt voor degenen die het geduld en doorzettingsvermogen hebben om te investeren in een wereld die anders en beter is. Want dit proces kost tijd en vooral veel actie achter de schermen. Toch gaan de ontwikkelingen snel. Iedereen kan het proces nog sneller laten verlopen door bomen te sparen via Tree of life. Hierdoor investeer je in een betere toekomst voor mens, dier en milieu. Return on investment?……de toekomst.