Waar

Het begon allemaal in Togo met het succesvolle project voor vluchtelingen en ontheemden. Het succes zorgde voor de oprichting van Stichting Het Kan Wel!, Hun vraag om hulp bij het herstel van bossen leidde tot de start van het programma Tree of life. In Togo groeien nu de eerste bossen van Tree of life.

Chili is de plek waar veel mogelijkheden zijn voor ecosysteemherstel en waar veel kennis beschikbaar is. Onze samenwerking met de Kodkod Foundation maakt dat Chili de perfecte plek is om onze werkzaamheden uit te breiden.

Zowel Stichting Het Kan Wel! als de Kodkod Foundation hebben plannen voor Nederland klaar liggen. Bij uitbreiding van het aantal Tree of life spaarders zullen ook de projecten in Nederland worden gerealiseerd.

Togo Chili Nederland