Tree community

 

De Tree Community bestaat uit alle structurele donateurs van Tree of life, die op deze manier bijdragen aan een integrale aanpak van het noodzakelijke herstel van het natuurlijk evenwicht.

In de startfase van Stichting Het Kan Wel! en haar programma Tree of life bestond de Tree Community vooral uit het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het integrale plan en een kleine groep trouwe fans. Zij hebben het plan mogelijk gemaakt.

Nu is het nodig dat deze beweging van particulieren en bedrijven blijft doorgroeien, zodat we de plannen ook kunnen uitvoeren. Ons doel is om zo snel mogelijk voldoende bedrijven en particulieren aan ons te binden als lid van de Tree Community tot minimaal 1% van de inwoners en bedrijven in Nederland. Op de langere termijn willen we onze community laten uitgroeien tot een internationale beweging.

Bovengenoemde groei maakt het mogelijk voor Stichting Het Kan Wel! om alle programma’s en projecten onafhankelijk uit te voeren.
Die groei is ook nodig om de visie en waarden van de stichting als community kracht bij te zetten en aan te tonen dat we gezamenlijk natuurlijk herstel mogelijk kunnen maken.

Tree of life is gestart dankzij een investering vanuit de kern van stichting Het Kan Wel! Daarna zijn Tree of life donateurs en partners ingestapt. Ons doel is het versnellen en opschalen van onze programma’s en projecten met behulp van een groei van het aantal Tree of life donateurs en partners.

Kenmerken van onze Tree Community zijn de open source kennis ontwikkeling, de organische opbouw van het netwerk en de bijzondere samenwerkingen die ontstaan. Hierdoor was het mogelijk om met weinig middelen veel kennis bij elkaar te brengen. Ook bij de uitvoering van de projecten en programma’s blijven we deze werkwijze volgen.

Zodra de community voldoende is gegroeid, zullen we activiteiten organiseren, waarmee we leden van de community met elkaar kunnen verbinden. Dit gebeurt nu ook al op kleine schaal. Ook zullen we dan een toegankelijk platform ontwikkelen, waar educatie, bewustwording en samenwerking een belangrijke plaats zullen innemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.