Togo

In Togo

In januari 2016 zijn de eerste bomen van Tree of life gezaaid in de Vlakte van Mô in Togo. Ieder jaar komen er bomen bij. Het is hard nodig om in die regio bomen te zaaien om de verwoestijning in het land tegen te gaan.

Veel mensen vragen zich af waarom we bomen planten in Togo. Een logische vraag, want Nederland is een stuk dichter bij huis. Toch is het nog harder nodig om bomen in Afrika te planten dan in Europa. De massale ontbossing in Afrika is voor een groot deel veroorzaakt door niet Afrikaanse landen. Verder kennen de gevolgen van verwoestijning geen grenzen.
Veel landen in Afrika, waaronder Togo, zijn zich bewust van de aangerichte schade. Gelukkig zien ze ook de noodzaak om ecosystemen te herstellen o.a. door de aanplant van bio-diverse bossen. Daarom hebben ze ons gevraagd te komen helpen. Na de goede ervaringen met GoTogo, wilden ze dezelfde stichting uitnodigen om de natuur een handje te helpen.

Jonge boompjes op een kwekerij in Togo.

Togo investeert zelf en ondersteunt GoTogo dat het project gaat uitvoeren. Daarom zijn de kosten per boom zo laag. Manager Urbain Koré is al 17 jaar aan GoTogo verbonden en is onze trouwe steun en toeverlaat. Daarnaast zijn er veel contacten bij de Togolese overheid en organisaties.

De boompjes die in januari/februari zijn gezaaid, worden in juni/juli uitgezet in de Vlakte van Mô. De overheid van Togo heeft ons verzocht om daar te starten met ons project, vanwege de kans van slagen.

Stichting GoTogo Jaarrekening 2017