Schone Energie en Burgerrechten

 

Direct Doneren Actie

 

De overheid heeft een plan ontworpen dat schadelijk is voor de burger, voor de natuur en voor de economie.
Geen enkel onderdeel van de voorgestelde energiemix, inclusief de Regionale Energie Strategieën (RES) en kernenergie, zal voorzien in voldoende schone, betaalbare en toekomstbestendige energie. Het lijkt net alsof het beleid gericht is op het in stand houden van de emissiehandel, dat drijft op het voortbestaan van CO2-emissies.

Intussen worden de burgerrechten aangetast om de plannen van topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst erdoor te duwen met misbruik van slecht ontworpen wetgeving. Inmiddels worden de zee, het land, de directe leefomgeving verwoest met steeds groter wordende windturbines en groter wordende zonneparken.

Zelfs in het buitenland heeft de Nederlandse energiemix verwoestende gevolgen vanwege ons gebruik van biomassa. Burgers hebben nauwelijks de mogelijkheid om hun rechten af te dwingen bij de rechter. Gemeenten en provincies staan onder zware druk van het ministerie om de verwoestende RES uit te voeren. De volksvertegenwoordiging heeft onvoldoende kennis en democratisch gehalte om op de rem te gaan staan. Dit zal rampzalige gevolgen hebben voor de burger, die als er nu niet gehandeld wordt opnieuw de driedubbele rekening gaat betalen. Het vertrouwen in de overheid krijgt dan opnieuw een knauw en deze zaak kon wel eens de druppel zijn die de emmer bij de burger laat overlopen.

Alleen al ons onderzoek naar de achtergronden achter de blokkade van de energietransitie heeft ons een paar jaar gekost. Tot nu toe allemaal vrijwilligerswerk.

We hebben de overheid aangeboden een laatste experiment voor een echt toekomstbestendige energieoplossing in ons eigen beheer te onderzoeken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onze berekeningen voor hun plannen en ons voorstel voor ons experiment ontvangen. We hebben aangegeven dat we het experiment in eigen beheer willen uitvoeren, omdat het vertrouwen in de onafhankelijkheid van Nederlandse onderzoekscentra bij ons hele team inmiddels tot onder het nulpunt is gedaald.

We blijven open staan voor overleg, maar intussen gaan we aan de slag om:

  • stevige juridische mogelijkheden te onderzoeken om de energieplannen van de overheid te stoppen;
  • samen met de burgers een actieplatform te starten om te zorgen dat Nederland de kans krijgt een energieoplossing te bieden voor eigen land en voor de wereld;
  • de start van de toekomstbestendige energietransitie toch mogelijk te maken, ondanks de tegenwerking van de rijksoverheid.

Doneer en maak de verandering mogelijk:

(Vanaf 15 euro inclusief Actiepakket)

Ik doe mee vanaf 5 euro

Ik doe mee vanaf 15 euro

Ik doe mee vanaf 50 euro

Ik doe mee vanaf 250 euro

Schone Energie & Burgerrechten Actie Pakket!

Reacties zijn gesloten.