Restore the Planet

Tree of life is het bijzondere boompje met ambitie, waarmee onze stichting in de praktijk laat zien dat we de wereld weer mooi en natuurlijk kunnen maken.

Samen met onze experts bouwen we aan een toekomst voor onze planeet en al haar bewoners en combineren we het herstellen van bossen en eco-systemen met het ondersteunen van gemeenschappen.

Degenen die hèt verschil willen maken met een éénmalige bijdrage aan onze programma’s kunnen met Restore the Planet meedoen. Deze actie is geschikt voor kleinere en grotere bijdragen aan het herstel van de natuur.

Ook onze Ambassadeur Onno van der Kuip beveelt Restore the Planet van harte aan.

Restore the Planet