Privacy Beleid

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, informeren wij alle boomspaarders hier over ons beleid m.b.t. persoonsgegevens.

Voorletters, achternaam, naam van het bedrijf of organisatie, adres, telefoonnummers, e-mail adressen, website, het aantal bomen dat jij of je organisatie hebt gefinancierd en informatie die je aan ons hebt doorgegeven worden opgeslagen in ons databestand.

– Vanwege het feit dat we iedere boom op naam stellen en in ons archief opnemen, bewaren we jouw gegevens in een databestand.

– Wij zullen jouw gegevens nooit delen met andere organisaties en/of personen buiten onze organisatie tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Uitzondering hierop is onze overeenkomst met Mollie inzake betaaldiensten, hier kunnen omwille van de dienstverlening over en weer gegevens worden gedeeld. Wij kunnen hier zelf geen invloed op uitoefenen.

– Wij zullen erop toezien dat je gegevens veilig zijn.

We hebben besloten dat we binnen het boomspaarprogramma alleen nog de mogelijkheid bieden om geregistreerde bomen te sparen. Dit betekent dat je gegevens altijd in ons bestand worden opgenomen. We zullen die gegevens echter alleen gebruiken voor de registratie van de bomen. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming gebruiken we de gegevens om je informatie te sturen.

Mochten we naar aanleiding hiervan nog nieuws hebben, dan vind je dat op deze pagina.

Stichting Het Kan Wel!