Manifest van een Ambassadeur

Onze Ambassadeurs worden geraakt door ons verhaal en gaan daarmee aan de slag. Zo ook Geral Overbeek, enthousiast lid van ons strategisch team BorrelPraat en specialist als het gaat om het inrichten van onze leefomgeving. Zijn grootste talent is om de mens weer terug te krijgen in de natuur ……… juist als dat in de eigen tuin, op een bedrijventerrein of gemeentelijk plantsoen is. Hij weet ons weer terug te krijgen naar de natuur met onderhoudsarme en toch prachtige en groene tuinen.

Als je een echte gezonde tuin wilt…….klik dan op de link van zijn bedrijf onderaan dit manifest en neem contact met hem op.

 

Manifest to save the world by planting trees (2018)

 • Per jaar worden er wereldwijd 10 miljard meer bomen gekapt dan geplant.
 • Per uur worden er 1 miljoen bomen van onze aarde geroofd.
 • Per jaar verdwijnen in totaal 15 miljard bomen door houtkap.

Hout wordt gebruikt voor gebouwen, constructies, houtstook, meubels, papier en verdwijnt sneller dan het kan groeien. Er worden massaal waardevolle oerbossen gekapt om palmolieplantages aan te leggen die olie is een goedkope toevoeging voor veel producten. Duurzame palmolie bestaat niet, dat is een sprookje.

Het is van levensbelang dat we wereldwijd ervoor zorgen dat we het effect omdraaien en zeker evenveel bomen planten als dat er gekapt worden.

Voordat een bos weer gaat functioneren, als voor het kappen, kost dat zeker 10 a 20 jaar.

 Oplossing voor de problemen van de mensheid:

 1. Schone lucht — bomen planten
 2. Klimaat probleem — bomen planten
 3. Vastleggen CO2 — bomen binden het beste CO2
 4. Water te kort of te veel — bomen planten reguleert het regenwater
 5. Herstel groeilaag bos — bomen herstellen voedingsbodem
 6. Stress in de steden — bomen en groene planten verlagen stresshormoon
 7. Obesitas en weinig bewegen — groene gebieden met bomen brengen mensen in beweging.
 8. Uitputting bodem en bodemleven — voedselbossen voor herstel en duurzame voeding.

10 miljoen bomen planten (Binnen 5 jaar) om de aarde op een duurzame manier te herstellen.

1 miljoen mensen bewust maken (in 5 jaar) zodat de kracht van de natuur wordt gerespecteerd en hersteld.

Door het realiseren van bomenprojecten herstelt het bodemleven, verhoogt de biodiversiteit en kunnen lokale bewoners een duurzaam bestaan opbouwen zonder de bodem uit te putten.

Omdat we geen tijd meer hebben om te wachten op politiek en instanties zullen we als burgers en organisaties in actie moeten komen. We kunnen het niet op zijn beloop laten en uitstellen tot morgen, samen kunnen we een positieve beweging in gang zetten voor het behoud van een leefbare aarde.

Met groene groet,
G.A. Overbeek .
Tuincursus-Online