Het Kan Wel!

Visie

Stichting Het Kan Wel! is een beweging die een holistische visie heeft over de oorzaken en ook de oplossingen als het gaat over het herstel van de natuur, economie en samenlevingen. Dat is geen gemakkelijk verhaal, maar wel het begin van de kans op een echte en versnelde transitie. Een transitie die ook mogelijkheden biedt aan mensen die zich al jaren inzetten om de natuur te beschermen.

We zullen dan ook met partners en gelijkgestemden samenwerken om zoveel mogelijk oplossingen samen te brengen in projecten om de echte transitie naar ecosysteemregeneratie te versnellen.

Alleen samen met deze partners, burgers en bedrijven zullen we in staat zijn om te zorgen voor maatregelen die niet alleen de klimaatcrisis, maar ook alle andere gevolgen van natuurdestructie voorkomen en bestrijden.

Bomen sparen

Geschiedenis

De stichting is opgericht als resultaat van de succesvolle projecten van GoTogo. Tijdens haar periode in Togo heeft Pauline Versteegh geleerd dat een betere wereld voor iedereen wel degelijk mogelijk is. Daarvoor is het dan wel nodig dat we samen wat vaker het lef hebben om Het Kan Wel! te zeggen en dan ook in actie durven te komen.

Toen het verzoek uit Togo kwam om te helpen met het herstellen van de bossen begon er een mooi plan te ontstaan: we gaan mensen op een positieve manier laten zien hoe iedereen door het sparen van bomen zich direct kan inzetten voor een holistisch herstel van de wereld. Hieruit is inmiddels een kleine beweging ontstaan met een krachtig team, ambassadeurs en een integraal plan waarmee we de samenleving in Nederland en daarbuiten kunnen helpen om ecosystemen te beschermen en te regenereren.

De ervaring van alle teamleden met intensieve projecten maakt dat dit team bij uitstek geschikt is de programma’s van Het Kan Wel! te realiseren. Doe mee met deze groeiende beweging als je de verandering van de wereld mogelijk wilt maken.

Bomen sparen

Meer informatie:

Doelstellingen Jaarverslag Privacy Beleid Over Ons Waar