Energie

Vanwege het schadelijke beleid van de overheid m.b.t. de energie- en warmtevoorziening van ons land en de in voorbereiding zijnde wetgeving is het project Energie Transitie gestart als onderdeel van ons Transitie OntwikkelingsProgramma.

Grote windturbines, zonnevelden, biomassa en fossiele brandstoffen worden door onze overheid duurzaam genoemd, maar zijn dat absoluut niet. Niet op land en niet op water. De subsidies voor deze systemen moeten worden stopgezet en de vergunningen voor deze systemen ook.

De afgelopen tijd hebben we gestoken in een onderzoek naar hoe we de regering en Europa kunnen stoppen beleid te ontwikkelen dat slecht is voor burgers, natuur en de economie. We hebben veel gevonden en ook de manier om het beleid te veranderen.

We hebben zelfs een beter alternatief gevonden als het gaat om de opbrengst, distributie en prijs van de energie. Daarnaast gaat het een alternatief verdienmodel voor boeren opleveren als het gaat om schone akkerbouw.

Op de actiepagina ‘schone energie kan wèl anders’ kan je meer lezen  en deelnemen aan onze actie om de bovengenoemde schadelijke energievormen aan te pakken en de overheid blijvend te overtuigen burger, natuur en economie te beschermen.

Er kan vanaf nu een integrale transitie plaatsvinden die ruimte biedt aan small en smart grid innovaties, zodat er snel geschakeld kan worden op het gebied van betaalbare en duurzame energie-en warmtevoorziening voor iedereen.

Hiervoor moet de in ontwikkeling zijnde wetgeving ook flink op de schop. De overheid is dat aan de burger verplicht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.