Doelstellingen

De doelstellingen van stichting Het Kan Wel! zijn vrij simpel:

  1. met zoveel mogelijk mensen het heft in eigen handen nemen als het gaat om het creëren van vreedzame en positieve oplossingen op het gebied van natuurherstel in de breedste zin van het woord;
  2. met zoveel mogelijk mensen waar mogelijk structurele oplossingen zoeken voor kwesties waar de samenleving schade veroorzaakt aan de mensheid en de aarde ;
  3. het ontwikkelen, uitvoeren en mogelijk maken van doelmatige plannen en programma’s die ecosystemen herstellen en onze wereld beter maken;
  4. de financiering hiervan mogelijk maken d.m.v. ons spaarprogramma voor bomen, Tree of life, . Deze bomen vertegenwoordigen een financiële waarde van € 5,00. Van dit bedrag wordt in ieder geval een boom geplant. Daarnaast worden hiermee programma’s gefinancierd om ecosystemen te herstellen en bewustwording te genereren. Bij het verkrijgen van voldoende middelen wordt hiervoor een integraal plan ontwikkeld en gerealiseerd. De eigenlijke waarde van een Tree of life is dus veel meer dan het herplanten van bomen.

Het herstel van ecosystemen is het meest urgent. Veel beleidsmakers, aandeelhouders van bedrijven, economen en mensen gaan voor een snelle discussie en dito maatregelen. Die maken de situatie alleen erger. We hebben nù een onafhankelijke actie nodig van een beweging van burgers die de transitie daadwerkelijk starten met positieve acties.

Tree of life wil dit mogelijk maken, maar dit betekent dat onze financiële middelen ook onafhankelijk moeten zijn. Daarom hebben we als doel 1% van de bevolking van Nederland die per maand drie of meer Trees of life sparen. Door mee te doen wordt je zelf een changemaker en maak je de transitie mogelijk.

Doe mee en maak onze wereld beter………het kan wel!

Bomen sparen

 

Eenmalig meedoen kan natuurlijk ook:

Restore the Planet