De Boom van Het Kan Wel!

Het team van Het Kan Wel! heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om kennis, kunde en visie bij elkaar te brengen, zodat er een integraal plan ontwikkeld kan worden om het hele ecosysteem te herstellen en regenereren. Alleen een holistisch plan zal het mogelijk maken de aarde leefbaar te maken en houden. Als we de natuur blijven opdelen in stukjes waar afzonderlijke problemen zijn ontstaan zullen we nog grotere problemen veroorzaken. Hieronder een beeld van het plan dat al is ontwikkeld en dat met jullie steun volledig kan worden uitgevoerd in de komende tien jaar. Maar dan moeten we wel nu beginnen…….

De basis van het plan: de boom van Het Kan Wel!
De wortels van de boom staan voor het team Het Kan Wel! dat alle onderdelen van het plan initieert en faciliteert. Het Kan Wel! heeft het spaarprogramma Tree of life ontwikkeld om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen aan dit plan om de aarde weer leefbaar te maken/houden. Regeneratie maakt gebruik van bestaande mogelijkheden en voorzieningen om het leven op aarde te verbeteren voor alle aardbewoners. Alle onderdelen van het plan zijn nodig om te komen tot de kruin (kroon) van de boom: een perfect werkend Ecosyteem. De City staat voor de woon- en werkomgeving van de mens, waarbij de stad de meest uitdagende plek is om te regenereren en te herstellen. Het Ecosyteem zelf werkt het hardste mee aan het herstel als de mens begint om respect te tonen voor de natuurlijke wetten.
Aan de linkerkant van de boom vind je de zeer aardse kant van het plan.
Ecologie hebben we nodig om kennis te hebben en met respect te leven voor onze leefomgeving. Waar wij de natuur verstoren, vervuilen we ons nest. Voedselsoevereiniteit is een belangrijke pijler waarop een leefbare aarde is gebaseerd. Voedsel dat een economische factor is leidt tot een enorme vervuiling, verspilling, honger en armoede. Om het plan haalbaar te maken moeten we het huishoudboekje ook op orde maken: een Economie die respect heeft voor de natuur (onze leefomgeving, ons ‘huis’) en die de mens de gelegenheid geeft een goed en comfortabel leven te leiden.
De rechterkant heeft te maken met de maatschappelijke kant van het plan.
Om mensen kansen te geven en te ondersteunen in hun streven naar een leefbare wereld is het nodig dat we ook echt een Sociaal besef hebben en daar ook naar leven. Educatie ook hier is een herstel nodig om kinderen en volwassenen de kans te geven te leren hoe we kunnen herstellen, genereren, werken en leven. Recreatie is een mooi woord dat we dubbel gebruiken: als ontspannen tijdsbesteding, maar ook als het herscheppen van ons leven. Allebei zijn nodig in het plan.

In onze plannen is alles en iedereen met elkaar verbonden, zoals ons leven ook met alles en iedereen verbonden is. Het leven op deze aarde is het waard om gekoesterd te worden……….en dat doen we dus samen met iedereen.

Circle of Creation