De visie en missie

 

van Stichting Het Kan Wel! zijn niet eenvoudig. In een tijd waarin de meesten alles graag in hapklare brokken krijgen toegediend, hebben wij ervoor gekozen een stevige visie neer te leggen en een uitdagende missie aan te gaan.

Dat is ook wel nodig want de stand van zaken in de wereld en niet in de laatste plaats in Nederland vraagt daar ook om.

Onze visie is dat we als wereldburgers snel onze verantwoordelijkheid moeten nemen en een versnelde transitie en regeneratie moeten realiseren. We gaan niet wachten op anderen, we zullen zelf aan de slag moeten.

De schade aan natuurlijke ecosystemen, gezondheid en economie door ons gedrag zijn niet meer een dreiging van de toekomst…..het is al realiteit. De gevolgen van ons handelen volgen elkaar in sneltempo op.

Dat betekent het volgende:

Als we de oorzaak zijn, dan zijn we ook de oplossing.

Onze missie is om Nederland een integraal plan van aanpak te bieden, die we ook nog gezamenlijk gaan uitvoeren. We wachten niet op politici, we wachten niet op iedereen die in de oude economie blijft hangen. We gaan aan de slag.

Onze missie is om in samenwerking met minimaal 1 procent van de burgers en bedrijven te werken aan de regeneratie van de natuurlijke ecosystemen, de economie en de samenleving.

Je kunt meedoen door Tree of life spaarder te worden en daarmee lid te worden van een community die verantwoordelijk wil zijn voor de toekomst van onze wereld. Iedereen kan bij ons meedoen naar vermogen ……. vele handen maken nog steeds licht werk.

Reacties zijn gesloten.