Change

Er is nogal wat veranderd bij Stichting Het Kan Wel! en dat heeft tot gevolg dat er ontwikkelingen zijn in het beleid, de oorspronkelijke doelstelling van de stichting meer naar voren komt en onze communicatie naar onze partners en fans gaat uitbreiden en veranderen. Dit betekent o.a. dat deze website in de toekomst vooral achtergrondinformatie zal bevatten, terwijl de informatie over alle projecten voor het grote publiek te vinden zal zijn op www.createyourfuture.world. Die url wordt nu nog doorgeleid naar www.createyourfuture.foundation tot we een geheel nieuwe website lanceren. Dat duurt nog even, omdat we eerst druk met de groei bezig zijn en het in goede banen leiden van alle veranderingen en de groei. Ook vragen de nieuwe ‘huisstijl, de Create Your Future Business Club en de ontwikkeling van onze ‘nieuwsbrief onze aandacht. De omschakeling zal geleidelijk gebeuren, dus op korte termijn zal er nog niet veel zichtbaar zijn van de veranderingen.
We zullen ons steeds meer richten op de bewustwording, omdat we de afgelopen tijd echt wel geschrokken zijn van het gebrek aan inzicht van mensen als het gaat om de vernietiging van onze leefomgeving en de bedreiging die dit vormt voor onze eigen veiligheid.

Er is dus flink wat werk aan de winkel, het team breidt zich uit en de eisen aan teamleden en partners zijn zwaarder geworden.
Gelukkig hebben we een fantastische grafisch ontwerper gevonden die vol enthousiasme is begonnen aan de professionalisering van onze uitstraling.
Er zijn meer partners op ons pad gekomen die ons ondersteunen met de middelen om te groeien. De start van het project Create Your Future in Amsterdam heeft dus veel losgemaakt.

Het zal steeds duidelijker worden dat het lieve boompje van Tree of life vooral een bewustwordingsdoel heeft en dat het planten van de bomen in Togo een extra cadeau is voor members van onze community en een crowdfunding voor een betere wereld. Vorig jaar zijn 100.000 bomen geplant, terwijl we 10.000 bomen gefinancierd hebben gekregen. Er moeten dus meer bomen worden gefinancierd om ons onafhankelijke werk te blijven doen. Gelukkig hebben we ook partners gevonden die met ons meedenken om het aantal maandbomen te sterk te laten groeien.

Waar we heel trots op zijn is dat dit hele initiatief helemaal via crowdfunding tot stand is gekomen. Dat we zoveel ontwikkeld hebben met eigenlijk weinig middelen is te danken aan een tomeloze inzet. En dat is wat onze wereld verdient: respect en inzet voor onze leefomgeving en onze mede-aardebewoners.

Doe mee en create your future: https://createyourfuture.foundation/bossparen/