ANBI Het Kan Wel!

 

Stichting Het Kan Wel!

RSIN: 852731504

Email: info @ hetkanwel.love (geen spaties)


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

  • het onder de aandacht brengen van ‘stille’ rampen en misdaden tegen de menselijkheid met als uiteindelijk doel het in samenwerking met anderen bestrijden van alle daden of het gebrek daaraan, die leiden tot het schenden van mensenrechten waar ook ter wereld en
  • het onder de aandacht brengen en bestrijden van toekomstbepalende problemen door middel van verschillende projecten ten behoeve van een beter klimaat in de breedste zin van het woord en
  • het verrichten van al wat met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Raad van Toezicht en Directie

Jan Egbert Haddering, voorzitter
Ineke van Ommen Kloeke – Vos, vice-voorzitter
Frank Geerling, algemeen lid

Pauline Versteegh, Algemeen directeur
Onno van der Kuip, Financieel directeur

Beloning:
De Raad van Toezicht krijgt geen vergoeding.
De directie is tot op heden onbezoldigd.
De stichting werkt tot op heden met vrijwilligers en externe dienstverleners.

 

Jaarverslag 2020 Stichting Het Kan Wel!

Jaarrekening 2020 Stichting Het Kan Wel!

Beleidsplan 2022 tm 2024 Stichting Het Kan Wel!

Begroting Beleidsplan 2022 Stichting Het Kan Wel!

Reacties zijn gesloten.