Acties

 

Direct Doneren Actie

 

Na veelvuldig overleg met de overheid over het belang van een gezond ecosysteem, van een integrale aanpak van oorzaken i.p.v. de symptoombestrijding met dubbele agenda’s en over wat onze stichting te bieden heeft aan kennis en oplossingen, hebben we moeten constateren dat we in actie moeten komen.

Helaas lijkt het erop dat met name de rijksoverheid de eigen agenda, de gemaakte afspraken met multinationals, de onderlinge politieke verhoudingen en het voortbestaan van oude structuren belangrijker vindt dan het aanpakken van de oorzaken van toekomstbepalende kwesties.

In ivoren torens wordt gewerkt aan symptoombestrijding op incidentenbasis. De illusie wordt krampachtig in stand gehouden dat  oude verdienmodellen een toekomst hebben. Met zogenaamde participatiebijeenkomsten worden burgers ‘in het pak genaaid’, worden burgerrechten geschonden en in het debat wordt de burger beschuldigd van polariserend gedrag als deze zich verzet tegen het onrecht aangedaan door de overheid.

Wij maken ons zorgen over onze samenleving, over de natuur. We horen in een democratie als burgers serieus genomen te worden als we aantonen dat het bestaande overheidsbeleid heeft geleid tot of nog zal gaan leiden tot een of meerdere catastrofes. Overheidsbeleid dat onder dwang wordt betaald door de burgers, die in de laatste decennia steeds vaker in de steek gelaten wordt door de door hun gefinancierde overheid.

De rijksoverheid heeft geen visie en geen kennis en regeert op basis van modellen die gericht zijn op populariteit van politieke partijen en niet op het algemeen belang van de burger.

Tobe

Uiteraard blijven wij wel bereid tot goede en respectvolle communicatie met de overheid. Tegelijkertijd vinden we het onze verantwoordelijkheid de burgers in dit land een mogelijkheid te geven bij te dragen aan een koerswijziging. De echte macht hoort in een democratie namelijk bij de burger, mits deze zich eveneens bewust is van de fundamentele rechten van iedereen.

Daarom starten wij op verschillende momenten deelacties die te maken hebben met ons  integrale transitie programma voor een toekomstbestendige wereld. Daarnaast zijn we een grondig onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een van de meest urgente kwesties van het moment juridisch aan te pakken: schone energie en burgerrechten.

Al deze werkzaamheden kosten helaas veel geld. Tot nu toe hebben we het grootste gedeelte als team gedragen. Als we door willen zetten en onze acties mogelijk willen maken, dan hebben we jullie steun hard nodig.

We hebben berekend dat als 250.000 burgers en bedrijven meedoen en een gemiddelde bijdrage van 50 euro doneren we als burgers samen de start van het energietransitie programma en de rechtszaak mogelijk maken.
Als dezelfde burgers ook nog meedoen door het actiepakket (gratis bij donaties vanaf 15 euro) te gebruiken, dan kunnen we gezamenlijk druk uitoefenen op de overheid en meer duidelijkheid geven aan burgers over de waanzin en leugens achter het energiebeleid van de rijksoverheid. De burger en de natuur betalen de rekening als dit  beleid wordt voortgezet. Een beleid dat is ontworpen door een select clubje lobbyisten en niet-gekozen topambtenaren die eigenlijk geen kennis hebben van energie.

Door de betaallinks hieronder kan je eenmalig bijdragen aan onze werkzaamheden voor de energie transitie, voor de juridische stappen die we willen ondernemen en de andere werkzaamheden om de overheid tot verstandig en respectvol beleid te dwingen.

(Vanaf 15 euro inclusief Actiepakket)

Tobe

Ik doe mee vanaf 5 euro 

Ik doe mee vanaf 15 euro

Ik doe mee vanaf 50 euro

Ik doe mee vanaf 250 euro

Reacties zijn gesloten.